Vedenie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva pre obchodné spoločnosti :

Podvojné účtovníctvo, vrátane operatívnej evidencie – knihy pohľadávok, záväzkov, knihy bankových pohybov, knihy výpisov, pokladničnej knihy, skladového hospodárstva, evidencie dlhodobého majetku, vrátane odpisovania.

Vypracovanie daňových priznaní :

daň z príjmu vrátane účtovnej závierky a prípravy podkladov požadovaných k daňovému priznaniu, DPH, daň z motorových vozidiel, súhrnný výkaz.

Spracovanie mzdovej agendy : 

komplexná starostlivosť o mzdy Vašich zamestnancov, vrátane výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad. Spracovanie ročných zúčtovaní na daň z príjmu, vystavovanie požadovaných potvrdení o príjme a ostatné činnosti spojené s mzdovou agendou.

Cenník na požiadanie