Zakladanie spoločností

V spolupráci s našou partnerskou advokátskou kanceláriou pomáhame začínajúcim podnikateľom so zakladaním spoločností s ručením obmedzeným a ďalších typov firiem.

Čo všetko je zahrnuté v cene s.r.o. ?

  • príprava akejkoľvek potrebnej dokumentácie
  • dohodnutie notára a príprava spoločenskej zmluvy
  • všetky notárske poplatky a overovanie dokumentov
  • zastupovanie na úradoch
  • ohlásenie voľných živností
  • registrácia k platbe dane z príjmu ( so sídlom v Bratislave)
  • kolky pre zápis do obchodného registra
  • príprava a podanie návrhu na zápis do OR